Det går ikke an å si at det ikke går an!

Slik hjelper vi deg med sirkulære løsninger og møbler med evig liv:

Hvert år kaster norske selskaper over 140.000 tonn kontormøbler. Omtrent 1 av 4 møbler som kastes er i god stand. Det betyr at vi kaster en halv milliard kroner ut vinduet. Med systematisk ombruk av møbler kan vi redusere klima- og miljøavtrykket i bransjen med 90 prosent, i tillegg til å skape økonomisk vekst og arbeidsplasser. Er det noe å lure på da, egentlig?

Slik gir vi møbler evig liv

Vi ønsker å være en pådriver for sirkulære løsninger i den nordiske møbelbransjen ved å levere hele sirkelen: Nye møbler, reparasjon, redesign, ombruk og supplering. Å være en del av løsningen krever et hårete mål: I 2030 skal alt vi produserer ha evig liv. Det betyr at alle nye produkter fra Aarsland skal kunne repareres og ombrukes. I tillegg skal fabrikken vår være energipositiv.

Aarsland møbelfabrikk har opplevd god vekst de siste årene. Dette gir oss frihet til å videreutvikle produksjonen i tråd med den sirkulære strategien vår. Ombruk, reparasjon og redesign har gått fra å være et mål, til å bli en viktig del av vår felles kultur og engasjement, og vi har store ambisjoner for veien videre.

EU sin nye handlingsplan for sirkulær økonomi setter økte krav til produktenes levetid, i tillegg til å gi europeiske forbrukere rett til tilgjengelig reparasjon. Dette er ord som klinger godt i våre ører, og som går hånd i hånd med arbeidet vårt.

Alt vi gjør handler om muligheter, mål og lange linjer. Vi jobber også sammen med leverandører og samarbeidspartnere for å skape de gode løsningene bransjen – og verden – trenger.

Under kan du lese mer om tiltakene vi jobber med, og tjenestene vi tilbyr.

 

Se vår bærekraftrapport 2023

Sirkulærsymbol Aarsland 2023 V2-4

Vi hjelper deg med hele sirkelen 

Hva kan redesignes, ombrukes, repareres eller suppleres?

Sammen ser vi helheten i det som allerede finnes, og hva du trenger. Hva kan redesignes, ombrukes, repareres eller suppleres?

Leveransen strekker seg fra enkle tilpasninger til nyvinninger og større produksjoner med gjenbruk/ombruk. Gjennom tett samarbeid mellom møbelfabrikk, stålproduksjon og lakkeringsanlegg, tilbyr vi en unik bredde av kompetanse og tjenester tilpasset dine sirkulære prosjekter.

Gjennom vår sirkulære rådgivning ønsker vi å hjelpe deg å forbedre ditt miljøregnskap, uten at det går ut over et godt arbeidsmiljø.

Spør oss hvordan du kan ombruke, redesigne eller reparere dine møbler fra Aarsland.

Har du et prosjekt litt fram i tid? Meld gjerne fra om behovet ditt for møbler til oss, så kan vi finne muligheter blant møbler som er blitt levert inn fra andre bedrifter og organisasjoner.

Hva gir positiv klimaeffekt – og hva bør du unngå?

Med et klimaregnskap kan vi sikre og vise at redesign og ombruk har en reell effekt. Konkrete utregninger gir oss mulighet til å gi helt presise råd om hva som gir positiv klimaeffekt.

Klimaregnskapet inkluderer antall møbler som skal ombrukes, redesign og materialer, og transport til og fra kunde. På den måten kan vi regne ut konkret CO2-besparelse på et bestemt antall ombruksprodukter som transporteres fra møbelfabrikken til ulike byer i landet, sammenlignet med tilsvarende nye produkter.

Her kan du se og lese om klimaregnskapet vi har laget for Statkraft.

I samarbeid med partner, tilbyr vi klimaregnskap som en del av vår sirkulære rådgivningstjeneste. Kontakt oss for å høre mer.

Hvordan kan utdaterte produkter passe ditt nåværende behov?

Å tenke nytt betyr å tenke på mulighetene som bor i eksisterende produkter. Heller enn å kaste fullt brukbare produkter, kan de bli til møbler med nytt design og ny funksjon som passer ditt nåværende behov.

Med bred samlet kompetanse under samme tak, er det kort vei fra idé til redesign hos Aarsland. Gjennom godt samarbeid med Aarsland Stål & Lakk, tilføres stålelementer – i tillegg til at ståldeler kan lakkeres i nye farger i redesign av produkter. I dette redesign-prosjektet kan du se hvordan gamle skap ble nye i både utseende og funksjon.

Det er ikke få utfordringer som løses ved hjelp av møbelfabrikk, stålproduksjon og lakkeringsanlegg (og en kopp kaffi!) på Vigrestad i løpet av et år! Send oss gjerne en henvendelse uansett om du har gamle, godt brukte, utslitte eller beint fram ødelagte møbler!

Hvordan kan du benytte nye farger og materialer på en klimavennlig måte?

De beste materialene reiser kort og varer lenge. Vi samarbeider med ansvarlige leverandører med samme holdning til bærekraft som oss. Vi bruker også materialer som er egnet for gjenvinning. Det betyr fravær av farlige kjemikalier og høye nivåer av stoffer som er skadelige for helse og/eller miljø.

Plater
Vi bruker norskproduserte sponplater til størsteparten av bordplatene våre. Materialene er av høy kvalitet, slik at produktene våre har lang levetid. I prosjekter med ombruk og redesign kan vi blant annet fornye møblenes overflater med mønster, strukturer og farger. Restmaterialer blir benyttet til design og ombruk.

Visste du at alle Aarsland-bord kan ha evig liv? Ved bruk av skruer, og unngå lim i forbindelse med montering, kan alt demonteres og skiftes ut. Et gammelt og slitent møtebord kan få nytt liv med ny plate og nye farger.

Stål
Stål er mer egnet til ombruk enn resirkulering. Vi ser derfor første etter muligheter for å ombruke det som finnes, enten med ny funksjon eller ny farge.

I samarbeid med Aarsland Stål & Lakk produserer vi mange nye løsninger til gamle møbler.

Farger og lakkering
Heller enn ordinær industrilakk med flytende løsemidler, benyttes løsemiddelfri pulverlakk. Denne kommer i pulverform og resirkuleres 99 % i produksjonen. Med et toppmoderne anlegg er også 89 % av vannet eviggående i produksjonen. Den lave mengden avfall blir oppbevart og levert til godkjent mottak. Og husk – de fleste ståldeler kan få ny farge!

Tverrfaglig ombruksproduksjon er gunstig for klimaregnskapet. Her er mulighetene mange! Kontakt oss for å høre mer om hvordan vi kan imøtekomme dine behov, eller for å avtale et fabrikkbesøk.

Hvem tar seg av lager og logistikk i de sirkulære prosjektene?

Vi benytter DB Schenker til transport. I et klimaregnskap ser vi på antall møbler som skal transporteres til og fra kunde. For å kunne regne ut konkret CO2-besparelse for et ombruksprosjekt, trenger vi derfor informasjon om eksakt antall møbler som skal transporteres. Noen strekninger har mer klimagunstige transportetapper enn andre, men her er det mye som spiller inn – både antall skap, avstand og bruk av elektrisk vs. fossilt transportmiddel.

Når det gjelder lager, har vi omdisponert deler av lokalene våre slik at vi kan håndtere flere ombruksprosjekter parallelt. Vi jobber også med løsninger for å kunne øke lagringskapasiteten i årene fremover.

Hva kan repareres – og hva bør suppleres? 

Ødelagte møbler er ingen grunn til å gi jorden avfall den ikke trenger. Vi hjelper deg å gi dem ny giv og nytt liv.

Vi reparerer møbler ved behov og har alltid et lager av reservedeler. Heldigvis meldes det om svært få skader på nye produkter. I 2023 var andelen skadete varer på ca. 0,5 prosent av totalt 84 170 fakturerte varer.

I større prosjekter hjelper vi med å se helheten i det som allerede finnes; et nytt kontormiljø kan mer enn gjerne bestå av ombruksmøbler, redesign og oppgraderte møbler, i tillegg til supplement av nye Aarsland-møbler.

Slik jobber vi med vår sirkulære strategi

Det å gjøre ting skikkelig har flere betydninger for oss. I tillegg til møbler av god og varig kvalitet, betyr det at vi skal behandle både hverandre og omgivelsene våre med respekt. Vi er ambisiøse på vegne av møbelfabrikken, men det er like viktig å være ambisiøse på vegne av naturen.

Målbevisst innsats for natur og miljø 
Aarsland møbelfabrikk har opplevd god vekst de siste årene. Dette gir oss frihet til å videreutvikle produksjonen, blant annet med ny teknologi og digitalisering. Samtidig gir veksten oss et større ansvar. På Vigrestad er høy himmel og lang horisont en del av omgivelsene, men også en del av verdiene våre. Alt vi gjør handler om muligheter, mål og lange linjer.
Vi ønsker å være en pådriver for sirkulære løsninger i den nordiske møbelbransjen. I 2030 skal alt vi produserer ha evig liv, i tillegg til at fabrikken vår skal være energipositiv.

Vi jobber etter disse 10 punktene i vår sirkulære strategi. Noe er vi allerede blant de beste på, noe krever stadig forbedringer:

1. Designet for evig liv

2. Grønn produksjon

3. Sirkulær rådgivning

4. Reparasjon, oppgradering

5. Redesign og ombruk

6. Retur og demontering av produkt

7. Sirkulære partnerskap

8. Klimaregnskap

9. Lokal kompetanse

10. Energipositiv møbelfabrikk

Tiltakene og mulighetene vi jobber med kan ses samlet i Grønn vekst-trappen som du finner i vår bærekraftrapport.

Bærekraftrapport

Riktig kombinasjon av lange linjer, hårete mål og hjertet på rett sted skal sørge for at vi ivaretar både mennesker, miljø og møbelfabrikk.

Siden 2020 har vi beskrevet mål, resultater og tiltak i en årlig – og ærlig – bærekraftrapport.

Se vår bærekraftrapport 2023

Sirkulær inspirasjon

Her kan du se og lese om sirkulære løsninger vi har laget for andre.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi gleder oss til å høre hva din bedrift har behov for, og svarer gjerne på spørsmål! Ta kontakt – så tar vi det derfra.

Send oss en melding?

Kontakt oss
Samtykke *