Skap som er bra for klimaregnskapet

Visste du at redesign og ombruk av 100 brukte skap tilsvarer en reduksjon på 1666 kg CO2-ekvivalenter for Statkraft? 

Nye tider = nye muligheter 

I overgangen fra cellekontor og faste arbeidsplasser til åpne kontorlandskap og aktivitetsbaserte arbeidsplasser, ønsket Statkraft å se på muligheter for å redesigne en rekke skap som var benyttet til diverse oppbevaring. Skapene var verken gamle eller ødelagte, men det var rett og slett ikke behov for dem lengre.   

I et pilotprosjekt bygget Aarsland om to skap og inviterte på visning. Skapene var bygget om til mindre skap med lås for personlig oppbevaring av en veske, et tastatur m.m. – noe kunden vår hadde stort behov for.  

Løsningen fungerte så bra at vi skal bygge om flere hundre skap i tiden fremover.  

– Dette er en kunde vi har jobbet med i mange år, og vi setter stor pris på å få bidra til deres utvikling med ombruk av kontormøbler. Tenk så mange skap og hyller som står ubrukt på et lager eller ubrukt etter digitaliseringsprosesser. Vi håper mange blir inspirert til å se etter nye muligheter, sier Erik Jonas Aarsland. 

Klimaregnskap

I forbindelse med oppdraget ble det utviklet et klimaregnskap i samarbeid med Aldente og Niros der vi kalkulerte konkret CO2e-besparelse på henholdsvis 5, 10, 25, 50 og 100 skap med transport t/r Stavanger, Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.  

Studien viste at ombruk av 100 skap med transport t/r Oslo tilsvarer en reduksjon på 1666 kg CO2e. 

I samarbeid med partner, tilbyr vi klimaregnskap som en del av vår sirkulære rådgivningstjeneste. Kontakt oss for å høre mer.