Læring og mestring fra benken

Benken er definitivt ikke den mest attraktive posisjonen på fotballbanen, men i et læringsmiljø kan en sittebenk med bord benyttes som en allsidig arena for mestring og mål.