Ikke dårlig vær, bare mye klær.

Gode rutiner gjør det enklere å holde det ryddig, og gode løsninger gjør det enklere å spille på lag med de gode rutinene. Garderobeløsningene våre har god kapasitet, tar hensyn til estetikk, og har slitestyrken som kreves for å kunne ta imot våte og tørre klær dag etter dag.