I sentrum av formidlingen

Som lærerens viktigste arbeidsplass skal kateteret støtte opp om forskjellige undervisningsformer, samtidig som ergonomiske hensyn ivaretas.