Til de sosiale sonene

På samme måte som det finnes store og små ord, finnes det små og store bord. I et arbeidsmiljø er det som regel behov for en kombinasjon av dem, alle sammen. Derfor tilbyr vi møbler til sosiale soner av ulik art og størrelse.