Redesign med lokalt samarbeid – og avkapp

Tett samarbeid mellom møbelfabrikk, stålproduksjon og lakkeringsanlegg ble løsningen på ombruksutfordringen fra interiørarkitekt og selskap. 

Fra pilot til prototype – til 200 skap

Etter en lærerik prosess med kartlegging og prototyping, skal Aarsland bygge om 200 brukte skap til selskapets hovedkontor.

I prosessen med innredning av nytt hovedkontor, ønsket selskapet en vurdering av eksisterende møblement. Med møbelfabrikk, stålproduksjon og lakkeringsanlegg under samme tak, er veien kort fra idé til redesign. Aarsland foretok en kartlegging av skap laget av en annen produsent, og presenterte deretter et forslag til en pilot.

Det ble utviklet og bygget fire prototyper basert på design fra interiørarkitekt og kunde. I tillegg til eksisterende skap inneholdt prototypene sokler laget av avkapp fra produksjon av elevbord.

Håndtakene ble lakkert, det ble sveiset rammer av armeringsjern, og skapene ble foliert på ny. Ideelt sett skulle rammene vært laget av brukt jern, men dette lot seg ikke gjøre pga. rust i denne omgang. Vi tar imidlertid utfordringen, og vil bruke 2024 til å undersøke muligheter for også å benytte brukt jern i fremtidige ombruksprosjekter.

  • Fra pilot til prototype – til 200 skap for det skandinaviske entreprenørselskapet.

  • Aarsland utviklet fire prototyper etter å ha kartlagt eksisterende møblement.

  • Skapene er foliert på ny.

  • Rammene er sveiset av armeringsjern.

  • Kunden har vist stor vilje til ombruk.

  • Prototypene ble bygget etter design fra kunde og interiørarkitekt.

 – Denne kunden har vist stor vilje til ombruk, noe som gir resultater. Det er også gledelig å jobbe tverrfaglig med ombruk sammen med stålproduksjon og lakkering på denne måten. Nå gleder vi oss til fortsettelsen, sier Erik Jonas Aarsland, daglig leder i Aarsland.