Vi bidrar til lokalsamfunnet

Engasjement som betyr noe

Vigrestad er et lite tettsted på Jæren med rett over 2000 innbyggere. Som hjørnesteinsbedrift er det viktig for Aarsland å bidra til lokalsamfunnet, både som hovedsponsor for idrettslaget og gjennom møbler og støtte til organisasjoner.

Blant annet er vi hovedsponsor for Vigrestad idrettsklubb.

Aarsland Vigrestad idrettsklubb

Aarsland Møbelfabrikk er sponsor av Vigrestad idrettsklubb