Med mennesket som utgangspunkt

Den viktige tilpasningen

Ergonomi og estetikk utgjør to solide fundamenter i produksjonsfilosofien vår. Å formgi møbler for kontorer og offentlige miljøer, betyr først og fremst å skape noe for menneskene som skal bruke dem.

Som grunnlag for den ergonomiske utformingen benytter vi oss av forskning og forskjellige testmodeller, sånn at fysiologi og funksjon skal utfylle hverandre på best mulig måte.

Ergonomi og estetikk går hånd i hånd. Kolleksjonen vår skal ta hensyn til både det visuelle og det fysiologiske når omgivelsene rundt oss skal innredes.

Aarsland ergonomi Vid skrivebord

Aarsland ergonomi Vid skrivebord