Redegjørelse etter åpenhetsloven

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger er forankret i bedriftens styre og ledelse.

Rapporten redegjør for aktsomhetsvurderinger for 2022:

Redegjørelse Åpenhetsloven

Policy for bærekraftig forretningspraksis

Retningslinjer for leverandører