Bruk mindre og bidra mer

Den verdifulle balansen

Skal du innrede nytt kontor- eller skolemiljø, oppgradere en del av kontoret, eller begynner noe av inventaret å bli slitt etter mange års tro tjeneste i bedriften? Da inviterer vi til å tenke nytt sammen med oss. Og i sirkulær forstand er det å tenke nytt det samme som å tenke reparasjon, gjenbruk, redesign og komplettering.

Vår sirkulære rådgivning har som mål å hjelpe deg å forbedre ditt miljøregnskap uten at det går ut over et godt arbeidsmiljø.

Se helheten i det som allerede finnes

Vi hjelper deg å vurdere det du har opp mot det du mangler. Kan arbeidsbordene fornyes – eller hva med å gjøre de gamle hyllene om til skap? Det finnes ofte mange muligheter med det du har, slik at du kan kutte forbruket og forlenge levetiden til gode møbler.

Lokal kompetanse – og kort vei fra idé til redesign

Aarsland har både møbelfabrikk, stålproduksjon og lakkeringsverksted, og vi bruker gjerne hele bredden av kompetansen vår for å imøtekomme behovene du har. Leveransen strekker seg fra enkle tilpasninger til nyvinninger og større produksjoner med gjenbruk/ombruk.

Se framover. Da kan vi enklere planlegge for ressurssmarte løsninger sammen!

Har du et prosjekt litt fram i tid? Meld gjerne fra om behovet ditt for møbler til oss, så kan vi finne muligheter for gjenbruk og ombruk blant møbler som er blitt levert inn fra andre bedrifter og organisasjoner.

Trenger du inspirasjon? Her kan du se og lese om sirkulære løsninger vi har laget for andre.

Rita Moen Myklebust