Slik har vi hjulpet andre med redesign og ombruk

Med respekt for fortid og fremtid

Vi er glade i en utfordring, også når det kommer til å skape nye produkter av noe gammelt, godt brukt, ødelagt eller utslitt! Med erfaring fra enkle kontor til store kontor- og skolemiljøer, vet vi at både klimagevinst og økonomisk gevinst er til stede uansett størrelsen på prosjektet.

Aldente ogna

Innovasjon Norge: Nytt hovedkontor med gjenbruk

Bærekraft, gjenbruk og miljøtiltak har vært viktig i det nye hovedkontoret til Innovasjon Norge i Oslo. Som leverandør av kontormøbler ble Aarsland utfordret til å se på muligheter hvor og hvordan gjenbruk kunne benyttes i innredningen.

Dette har resultert i 168 arbeidsbord med gjenbrukt understell og nye bordplater. Om lag en tredjedel av konferansebordene er levert med enten gjenbrukt bordplate eller understell. Dette inkluderer også styreromsbordet, der Aarsland ga råd om hvordan flere typer eldre understell kunne benyttes for å holde oppe den nye bordplaten.

De gamle bordplatene til Innovasjon Norge sine arbeidsbord blir levert til Aarsland på Vigrestad for vurdering om ombruk eller gjenvinning er veien videre.

– Vi er kjempefornøyde med leveransen fra Aarsland! De har vært lydhøre og fleksible underveis i prosessen, noe som er viktig og nødvendig i en omstillingsprosess. Aarsland og andre leverandører har bidratt til at vi har redusert klimaavtrykket vårt betraktelig, sier NAVN

Aldente ogna

Innoasis i Stavanger: Sirkulære bordplater

Innoasis skal være et sted for alle som drømmer om å skape løsninger for levende, smarte og grønne samfunn. Nordic Edge og Smedvig har, sammen med gode partnere, skapt en hub for urban innovasjon.

Kontormiljøet er innredet med 150 hev-senk bord som har fått nye, slitesterke bordplater laget av resirkulert tekstil.

– Nærhet til kunden er nøkkelen i denne typen prosjekt. Samarbeid med arkitekt og befaring på møbelfabrikken, gjorde at Innoasis kunne se og vurdere ulike alternativer til bordplater og ta gode valg underveis, sier salgskonsulent i Aarsland, Rita Moen Myklebust.

I utviklingen av det nye bygget i Stavanger var optimalisert utnyttelse en av oppgavene. Dette har Aarsland også videreført til materiallrådgivning, der anbefalinger for god utnyttelse av restmateriale til oppbevaringsmøbler bidro til minst mulig svinn.

Aldente ogna

Nasjonal kunde, offentlig sektor: Skap som skaper muligheter!

Denne kunden er et godt eksempel på at nye tider gir nye muligheter!

I overgangen fra cellekontor og faste arbeidsplasser til åpne kontorlandskap og aktivitetsbasert plassering av personell, ønsket bedriften å se på muligheter for å redesigne en rekke skap som var benyttet til diverse oppbevaring.

Skapene var verken gamle eller ødelagte, men det var rett og slett ikke behov for dem lengre. I et pilotprosjekt bygget Aarsland om to skap og inviterte på visning. Skapene var bygget om til mindre skap med lås for personlig oppbevaring av en veske, et tastatur m.m. – noe kunden vår hadde stort behov for.

I 2023 skal vi bygge 515 slike personlige skap av de gamle skapene, og kunden vurderer også å bygge flere for å lagre til senere behov.

– Dette er en kunde vi har jobbet med i mange år, og vi setter stor pris på å få bidra til deres utvikling med ombruk av kontormøbler. Tenk så mange skap og hyller som står og støver ned på et lager eller ubrukt etter digitaliseringsprosesser. Vi håper mange blir inspirert til å se etter nye muligheter, sier salgs- og markedssjef Linda S. Larsen i Aarsland.

Aldente ogna

Redd Barna

Ombruksprosjekt med møbler laget av overskuddsmateriale. [Trenger mer informasjon: Hva slags møbler? Hvor kommer initiativet fra? Skal møblene selges til inntekt for Redd Barna?]

Ønsker du å vite hva vi kan bidra med til ditt prosjekt? Ta kontakt!