Innen 2030 skal alt vi lager ha evig liv

Målbevisst innsats for natur og miljø

Det å gjøre ting skikkelig har flere betydninger for oss. I tillegg til møbler av god og varig kvalitet, betyr det at vi skal behandle både hverandre og omgivelsene våre med respekt. Vi er ambisiøse på vegne av møbelfabrikken, men det er like viktig å være ambisiøse på vegne av naturen.

Aarsland møbelfabrikk har opplevd god vekst de siste årene. Dette gir oss frihet til å videreutvikle produksjonen, blant annet med ny teknologi og digitalisering. Samtidig gir veksten oss et større ansvar. På Vigrestad er høy himmel og lang horisont en del av omgivelsene, men også en del av verdiene våre. Alt vi gjør handler om muligheter, mål og lange linjer:

  • Innen 2030 skal alle Aarsland-produkter ha evig liv, i tillegg til at fabrikken vår skal være energipositiv. Det krever et målrettet arbeid med hver enkelt del av produktenes livssyklus.
  • Et mål om 95 prosent energigjenvunnet avfall setter en viktig standard for hvordan vi forholder oss til dagens og fremtidens produksjon.
  • Vi jobber sammen med leverandører og samarbeidspartnere for å skape gode løsninger sammen.
  • For å hjelpe kundene våre til å redusere sitt forbruk, har vi utviklet en tjeneste for sirkulær rådgivning.

Tiltakene og mulighetene vi jobber med kan ses samlet i Grønn-vekst-trappen under.

Vi har valgt ut fem av FN sine bærekraftsmål som våre viktigste, les mer om strategien for vårt bidrag til disse i bærekraftrapporten.

Aarsland bærekraftrapport 2022 enkeltsider V2

Fra avfall til 850 tonn agurker – hvert år!

Alt treavfall fra produksjonen vår blir gjort om til briketter. Disse benyttes av Aase gartneri på Orre, som en miljøvennlig energikilde i agurkproduksjonen.

Samarbeidet mellom Aarsland møbelfabrikk og Aase gartneri har vart i om lag 15 år, og er en vinn-vinn-situasjon for begge parter.

Tidligere ble spon og flis lagret i store siloer her på fabrikken, noe som førte til et støvproblem for nærområdet når avfallet skulle fraktes bort. Avkapp og tre ble bundet sammen og delt ut som brensel til eldre folk i nærområdet. Dagens løsning, der alt avfallet gjøres om til briketter, er langt bedre for miljøet.

Disse brikettene skal bli til agurker! Så godt som, i hvert fall.

Hos Aase gartneri dyrker de hvert år frem 850 tonn agurk ved hjelp av naturlig lys og oppvarming fra miljøvennlige energikilder. Ved å bruke bioenergi i stedet for fossil brensel i agurkproduksjonen, sparer gartneriet miljøet for 500 tonn CO2 hvert år. Brikettene fra Aarsland utgjør ti prosent av gartneriets totale energiforbruk.

Her kan du se hvordan avfall fra vår fabrikk blir til 850 tonn agurker – hvert år!