Sirkularitet hos Aarsland

Den livgivende sirkelen

Sirkulærøkonomi handler om ressursenes reise, men det er også en reise for oss på møbelfabrikken. På samme måte som en steingard bygges stein på stein, må vi gå steg for steg mot målet om at i 2030 skal alt vi produserer ha evig liv. Med evig liv mener vi at alt vi produserer skal kunne byttes, gjenbrukes, repareres og/eller resirkuleres. Dette innebærer også økt dialog med leverandører og samarbeidspartnere, for å kunne skape de gode løsningene sammen.

Holdningen vår til reparasjon er at vi reparerer møbler ved behov, og vi har alltid et lager av reservedeler. Heldigvis blir det lite av det, da det meldes om svært få skader. I 2021 var andelen skadete varer på 0,13 prosent.

Vi har valgt ut fem av FN sine bærekraftsmål som våre viktigste, les mer om strategien for vårt bidrag til disse i bærekraftrapporten.

Arbeidet vårt med miljøregnskap for produkter (EPD) og svanemerking er bevisstgjørende for det videre arbeidet med gjenbruk og sirkularitet. Dette kan du lese mer om i bærekraftrapporten og under kvalitet og garantier.

Aarsland møbelfabrikk Åse gartneri briketter

Alt treavfall fra produksjonen blir til brennbare briketter som benyttes til oppvarming hos et gartneri. Foto: Tom Haga