Møbler med evig liv

Den livgivende sirkelen

Sirkulærøkonomi handler om ressursenes reise, men det er også en reise for oss på møbelfabrikken. På samme måte som en steingard bygges stein på stein, må vi gå steg for steg mot målet om at i 2030 skal alt vi produserer ha evig liv. Med evig liv mener vi at alt vi produserer skal kunne byttes, gjenbrukes, repareres og/eller resirkuleres. 

De siste årene har vi gjort flere tiltak for å kunne oppnå dette ambisiøse målet. Det inkluderer følgende liste:

  • Vi har etablert en sirkulær strategi
  • Vi har etablert en tjeneste for sirkulær rådgivning for kundene våre
  • Vi har utviklet miljøregnskap for > 54 produkter (EPD) og jobber systematisk med dette, samt svanemerking
  • Vi har invitert leverandører og samarbeidspartnere til dialog om å skape gode klimaløsninger
  • Vi har gjennomført suksessfulle gjenbruks- og ombruksprosjekter på vegne av kunder
  • Vi har kartlagt løsninger for egen energiproduksjon

Holdningen vår til reparasjon er at vi reparerer møbler ved behov, og vi har alltid et lager av reservedeler. Heldigvis blir det lite av det, da det meldes om svært få skader. I 2022 var andelen skadete varer på kun 0,8 prosent av totalt 78 540 fakturerte varer.

Les mer i bærekraftrapporten og under kvalitet og garantier.

Skatteetaten

Fra brukte oppbevaringssskap til personlige skap med lås.