Veien til 100 % sirkularitet

Den livgivende sirkelen

Sirkulærøkonomi handler om ressursenes reise, men det er også en reise for oss på møbelfabrikken. På samme måte som en steingard bygges stein på stein, må vi gå steg for steg mot målet om 100 prosent sirkularitet.

Holdningen vår til reparasjon er at vi reparerer møbler ved behov, og vi har alltid et lager av reservedeler. Heldigvis blir det lite av det, da det er meldes om svært få skader. I 2020 var andelen skadete varer på 0,18 prosent.

Vi har valgt ut fem av FN sine bærekraftsmål som våre viktigste, og en konkretisering av strategien for vårt bidrag til disse vil bli utarbeidet i løpet av 2021.

Arbeidet vårt med miljøregnskap for produkter (EPD) og svanemerking bevisstgjørende for det videre arbeidet med gjenbruk og sirkularitet. Dette kan du lese mer om i bærekraftrapporten (hvordan lenkes denne til bk rapporten?) og under kvalitet og garantier.

Aarsland møbelfabrikk Åse gartneri briketter

Alt treavfall fra produksjonen blir til brennbare briketter som benyttes til oppvarming hos et gartneri. Foto: Tom Haga